סמל המרכז הקהילתי

02-5302727
שעות מענה המזכירות 9:0-13:00 17:00-19:00">טל: 02-5302727
שעות מענה המזכירות 9:0-13:00 17:00-19:00

5302727m@gmail.com
פקס: 025376830

  

בס"ד                                                                                         ‏תש"פ–אדר–כ"ב                                                                        

ויקהל – פקודי בצל הקורונה

ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אליהם אלה הדברים עשר ציווה ה' לעשות אותם .

ששת ימים תעשה מלאכה וביות השביעי יהיה לכם קודש , שבת שבתון לה' כל העושה בו מלאכה מות יומת . לא תבערו אש בכל מושבותיכם .

ההקהלה של משה באה כמובן בזמן רגיעה , הנגיף שפקד את הבתים במצרים והכתיב בידוד בבתים לבני ישראל ערב היציאה ממצרים נדם , והמוני ישראל וערב רב עזבו את מצרים .

הסיבה להקהלה זאת היא הדברים ששמשה מצטווה לצוות את בני ישראל ומה הם הדברים :

השבתה , בני ישראל מצווים לשבות ממלאכה לשבות מתנועה . המשמעות של השבתה זאת היא הגבלה בתחום התנועה , הגבלה בסוגי המלאכה שמותר לעשות , הגבלה באופני הבישול והאפיה . אמנם אין הגבלה על מספר השובתים באותו המקום , עם זאת עצם ההגבלות מביאות להפחתה ניכרת בהתקהלות, ויותר ויותר עידוד לפעול בחיק המשפחה הגרעינית , המשפחה הגרעינית המצומצמת שמתחברת יחד במהלך  25 השעות, זמן השבת  .

חלון התרפיסט מזהה כאן , שני ערכים : ערך של קהילתיות וערך של יחידניות .

במהלך שישה ימים בני ישראל מצווים להימנע מיחידניות ולשאוף לקהילתיות . הציווי במלאכה מביא איתו מפגש בלתי אמצעי עם קהלים שונים , אם בעבודה ואם בקניות ואם בטיולים ובנופשים , המפגש עם הקהלים השונים הינו ערך שחלון התרפיסט מגדירו :" קהילתיות " . לעומת זאת בשבת  בני ישראל מצווים להימנע מקשר עם קהלים שבא לידי ביטוי בחיי העשייה יומיום , ובני ישראל מצווים להגביל את השטח הגיאוגרפי בו הם פועלים 2000 אמה , להגביל את סוגי המלאכה בהם הם עוסקים, מה שמביא יותר לצמצום המגע עם הסביבה והקהלים בתוכה, וממקד את בני ישראל ביחיד ובמשפחה הגרעינית , צמצום זה מוגדר ע"י חלון התרפיסט: "יחידניות" . מרכיב מרכזי ביחידניות הוא הציווי , יש סנקציה חמורה למפר צמצום זה ובו בזמן שהציווי לששת ימי המלאכה הינו ללא סנקציה , הציווי לאיסור מלאכה בשבת ולצמצום הקהילתיות מלוות בסנקציה ומן החמורות שבהם – מוות.

שני ערכים אלה שהם לכאורה הפכים , ערכים הפכים זה לזה ומורכבים עבור עם ישראל.

השאיפה לקהילתיות וההימנעות מיחידניות

לאורך כל התקופות אנו מדווחים עד כמה קשה לבני ישראל השאיפה לקהילתיות וההימנעות מיחידניות. אנו מוצאים בהיסטוריה ובהווה של עם ישראל, שאיפה ליצירת כיתות כיתות של קבוצות ויש מי שיגיד שבטים, כאשר ההקהל שלהם ביחד אינו ברור מאליו, ההקהל טעון בערכים מנוגדים קבוצה לרעותה, גם כשיש מאמץ להקהילם יחד כפי שמנסה הנשיא בימים אילו , מתקשחים עמדות הכיתות השונות , תוצאות ההקשחה ניכרות בשיח, והשיח  טעון , אלים ונשכני , עד כדי חבירה עם שבט אחר, מהגרים בארץ שלא מבני עמנו, עצם הבחירה בלהעדיף את הגר על פני אחיך, הינה מציאות היסטורית חדשה בעידן הנוכחי , בחירה שמצביעה על ייאוש , תסכול מהשיח ביננו, ופניה חסרת תקדים לשיח עם אנשים אזרחים שלא מבני עמנו .

 

 

השאיפה ליחידניות וההימנעות מקהילתיות

בנוסף לאורך כל התקופות אנו מדווחים עד כמה קשה השאיפה ליחידניות וההימנעות מקהילתיות . אנו מוצאים לאורך ההיסטוריה היהודית, התרחקות המונית של בני ישראל מהערך של השבתה בשבת מערך של יחידניות , חדשות לבקרים אנו נחשפים לאנשי דעה . ראשי ערים , אזרחים , הכובלים על שאיפה ליחידניות זאת הבאה לידי ביטוי בהשבתת בתי העסקים בשבת , על השבתת התחבורה הציבורית בשבת , שיח זה מתפשט גם לרובדים אחרים במתח בן קהילתיות ליחידניות ובא לידי ביטוי על המרחב הציבורי ותכניו ולאו דווקא בשיח בן הדת לחילוניות , יותר ויותר אנו רואים את ההתבצרות בעמדות , היינו שאיפה ליחידניות שמובילה להתפרקות הקהילתיות . יותר ויותר אנו רואים התרחקות בן אנשים והקצנת דעות . בסיס השיח הוא מי ינצח ? , בסיס השיח הוא השמחה להפסדו של היריב, והשיח הזה מקבל גושפנקה מהמנהיגים , מקבל גושפנקה מבעלי הדעה , מתחום הספרות, האומנות והבידור . מקבל גושפנקה מהתקשורת, ובני ישראל המביאים על עצמם שיח זה כובלים כבר כשנה על גרירתם שוב ושוב להכריע במלחמה פנימית זאת , מלחמה פנימית שהם שותפים לה לא פחות מהמנהיגים , השותפות הינה בעצם הקבלה של בסיס השיח המתלהם והשואף לניצחון על היריב .  

הקהל פקודי בצל הקורונה

ואיך כל זה קשור לקורונה , מבעד לחלון התרפיסט שני ערכים אילו יחידניות וקהילתיות באם לידי במפגש טראומתי בניהם בימים אילו ממש . הקורונה מתחילה ביחידניות ומתפשטת בקהילתיות , הנגיף שנולד לו מחפש לו את היחיד וממנו שואף להתפשט לרבים, מחד הנגיף שואף ליחידניות ומאידך מיחידניות זאת הנגיף שואף לקהילתיות על מנת להתפשט .

הנגיף הזה מלמד אותנו עד כמה הערכים האלו המקודשים על ידינו, מסוגלים בהעדר סדר בהפעלתם, לגרום להרס ואובדן, הרס שבא לידי ביטוי בשיבוש מהותי של סדרי החיים , הכלכלה , העבודה , שיבוש במערכות היחסים בן בני האדם, וקריסת מערכות לאומיות וחברתיות .  

המעניין הוא שהנגיף מלמד אותנו גם דרכי התמודדות ואיזון בן הערכים האלו, שהרי על מנת להתמודד עם הנגיף אנחנו מצווים ליחידניות להתבודדות , ומאידך אם לא תהיה שייכות ומחויבות ואכפתיות, היינו קהילתיות על מנת ליצור את היחידניות, היינו בידוד , אנו צפויים להחמיר את השיבוש בסדרי החיים לחלות ואפילו למות חלילה .

בשורות טובות

אילן   

   

                                                     

 

  • הצהרת נגישות פיזיים
  • הצהרת נגישות
  • ניוזלטר החודש
    מתנסנט | חוגים