סמל המרכז הקהילתי

02-5302727
שעות מענה המזכירות 9:0-13:00 17:00-19:00">טל: 02-5302727
שעות מענה המזכירות 9:0-13:00 17:00-19:00

5302727m@gmail.com
פקס: 025376830

אברהם ושרה חלום והגשמה

בס"ד

אברהם ושרה חלום והגשמה

ספר בראשית / אילן שרפי

 

אל תשלח ידך אל הנער... ויקום שדה עפרון ..לאברהם למקנה ..

בפרשת וירא אחד הסיפורים המרעידים שמסתיים בפסוק אברהם אברהם .. אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לא מאומה כי עתה ידעתי... . פרשת חיי שרה .. ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכתה, ויקם אברהם מעל פני מתו ... האם שני הפסוקים קשורים האחד לשני , האם מעשה הכמעט עקדה קשור להתנהלותו של אברהם בקבורתה של שרה ..

הראשון הוא אחד המשפטים המרגשים בתורה שממחטות רבות קלטו מטר דמעות מאימותינו ונשותינו , שחלחלה עוברת בהם לנוכח מצב רגשי שמתאר טראומה  שפותחת את ברז הדמעה . קשה להבין ולקבל מצב כזה כמצב רצוני , ככל הנראה אין איש ואישה מקוראי מאמר זה שיבחר במודע להגיע למצב טראומתי רגשי זה .

הפסוק השני מסמל את מחויבותם ושותפותם של שרה ואברהם האחד לשניה ואולי כאקורד הסיום של מעמדו הזמני של אברהם בא"י כגר , ומתחיל מעמד של תושב בעל זכות לחזקה בנכסי דלא ניידה- רכישת חלקת הקבר .

אברהם ושרה כך נלמד מאמצים סדר חברתי חדש שממיר יחסים אנושים של שולט נשלט במערכת יחסים מאוזנת שוויונית המשדרת איכפתיות , שייכות , מחויבות ואחריות איש לרעהו .

 נצעד יחד במסע שאני קורא לו :

" ויצמח פורקנה "- הגדרה מחדש .

אברהם ושרה ,זוג עבריים, חוו מצבים קשים מימיהם, תחילתו באור כשדים שם צפתה שרי באביה הרן נשרף באור- באש,  ואם נחסך ממנה אימת הצפייה באביה הבוער באש , חוותה נטישה של אבא , דודה אברם אמנם ניצל ,עם זאת בטוחני שהיה מוותר על התענוג המפוקפק שבכניסה לאור האש . שנהם אברם והרן נזרקו לאש בשל סירובם להיענות ליחסי שולט נשלט שכפה עליהם נמרוד השליט באור כשדים  ,יחסי שולט נשלט היו בעת העתיקה דרך לגיטימית לניהול החברה והקהילה, שליטים אימצו את העבודה זרה לעץ ולאבן, כאמצעי שליטה מקודש בהמוני האדם, אמצעי זה הופעל על מנת ליצור סדר חברתי שמרומם אותם כאלים, ומאלץ את הציבור לעבוד אותם לפרנס אותם , להלחם בשבילם ,למות לכאוב בשבילם .  מאמר זה יעסוק במשימתם של אברם ושרי להגדיר מחדש את הסדר החברתי האלוקי שמבטל את יחסי שולט נשלט, ומביא לעולם מערכת מאוזנת שמגדירה את הנורמות והיחסים בן בני האדם כאשר האל, אינו נזקק לעבודת האדם ואינו בעל אינטרס חומרי בהיותו עליון על כל הארץ , נעלם וגם אין סוף לאחדותו , אל אשר אין לו דמות הגוף ואינו גוף, ומוגדר בבראשית כרוח אלוקים ... ויורד אל האדם ובא אצלו לביטוי בנשמתו -  " וייפח באפיו נשמת חיים " .

 "ויקח אברם את שרי אשתו .. ואת הנפש אשר עשו בחרן  .." המילים "אשר עשו" מרמזות על דרך אחת משותפת שבחרו אברם ושרי בשאיפה לשחרר את העולם מיחסי שולט נשלט .

 "לעשות נפש" –  בפרשת בראשית אנחנו נתקלים בשורש "עשה " בכל יום ויום של היצירה בבריאת העולם  , התורה לא סתם בוחרת מילים , כל מילה נבחרה על ידי הקב"ה ונכתבה עלי ידי משה רבנו , המילון התורתי לומד ממילים דומות גם משמעויות דומות . "הנפש אשר עשו", מבטא שינוי/הגדרה מחדש של  אברם ושרי, עד עתה בני האדם פעלו ביחסי תלות ועבדות, בני האדם חיו בחוסר האונים , החברה והקהילה בעולם העתיק, קידשו יחסי שולט נשלט והטמיעו אותם ברצון ה"אלים" . בא הפסוק "ואת הנפש אשר עשו" ואומר לנו ,  אברם ושרי כמו בראו נפשות  מחדש, וגמלו את הנפשות האלה מלהיות נשלטים. שחרור אדם מתלות באדם אחר, הינה צעד ראשון ויסודי לחרות , אולם מששחררת , נפש האדם צריכה יעוד, צריכה מסגרת, בהעדר יעוד ומסגרת, היא נתונה שוב למניפולציות אנושיות לשוב ולהשתלט עליה , אותם נפשות חיפשו ומצאו את הדרך למציאת יעוד ומסגרת וטיפוח חירותם במנהיגותם של אברם ושרי, מהם למדו להגדיר את מערכות היחסים בן בני האדם כמאוזנים יותר , ונפשות אלה נולדות מחדש להכיר מציאות חברתית קהילתית אחרת שוויונית יותר אופטימית יותר, המוצאת את פורקנה / ישועתה, בתפילה  לאל חסר גוף, ומתארגנת להכיר את עולמו של הקב"ה שבבסיסו שוכנת האמונה שכל בני האדם שווים בפני ה' , שווים לקבלת זכויות אנושיות בסיסיות .

"יצמח פורקנה" פירושו יצמיח ישועה ומופיע אצלנו בקדיש  , לכל אורך הגלויות חווינו וחווה העולם יחסי שולט נשלט, והישועה שביקשו אז ואנחנו מבקשים היום , זה לאותו מצב שגואל אותנו מתלות בשליטים אנושיים המשעבדים אותנו לרצונותיהם האגואיסטים , ממצב זה מוצאות אותם נפשות את אברם ושרי, והם היו הפורקנה שלהם הם מצאו את ישועתם וייעודם  בבניית המסגרת  ששרי ואברם החלו להקים איתם בחרן  .

המסע מתחיל עוד עם תרח

תרח מבין שאור כשדים אינה בדיוק העיר המיטיבה עם משפחתו , בנו הרן נשרף , אברם ניצל ה' יודע איך מבחינתו , היחסים עם השלטון עוינים, והוא מחליט לנתק מגע ללכת לכנען, סוג של בריחה. הבריחה מרומזת במילה ויצאו "ויצאו איתם מאור כשדים ללכת ארצה כנען".. ומושווה לפסוק וייצא יעקב מבאר שבע ,, שם ברח יעקב מעשיו ..  וכאן בורחת משפחת תרח משליטי אור כשדים, שנהם כמו יצאו בזמנים שונים לאותו המקום , האחד יעקב בורח מכנען לחרן, והשני תרח ומשפחתו בורחים מאור כשדים ומתמקמים בחרן , חרן נהפכת להיות מקום וציר מרכזי בהצלת אברם ומשפחתו , ובעתיד גם עוגן המשכיות משפחתית של משפחת אברהם, בית גידולם  של רבקה , רחל ולאה בניהם ובנותיהם מהם קמה האומה הישראלית . המסע עבור אברהם ושרה רק מתחיל, אולם אין זאת רק מסע פיזי, אברם ושרי קודם כל עושים מסע רוחני .  

"לך לך מארצך ממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך"

התבוננות בפסוק מצמיתה לי את התחושה והראיה במילים "הארץ אשר אראך" המסע הפיזי של משפחת אברם הוא הדרך לכנען זה ידוע וברור מהפסוק " וילך ארצה כנען " ואם ברור איזה ארץ, מה משמעות המילים "הארץ אשר אראך" . יש כאן רמז שהמילה ארץ לאו דווקא מייצגת משמעות פיזית, ואולי המילה ארץ מייצגת יותר משמעות רוחנית , התבוננות במילה ארץ מזכירה לנו את אותה ארץ בבריאת  העולם "בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ" , את הארץ אשר אראך מבקש אולי להגיד לאברם מצא את הדרך לאותו מצב רוחני שהיה בבריאת העולם , הארץ שהאדם שקיבל את השליטה עליה, בפרשת בראשית " פרו ורבו ומילאו את הארץ וכיבשה ורדו בדגת הים ובעוף השמים ובכל חיה הרומשת על הארץ" לפני  שהאדם קלקל ויישם את "כבשוה" גם על בני האדם.

בהמשך אנו קוראים בפרשת נח  " פרו ורבו ומלאו את הארץ ורבו בה ". "כבשוה" לא נזכר בנח , הפרוש של כבשה = הכניע , שעבד, תפס,שלט, רמס, דרס, כל אותם מושגים הכלולים במושג כבשוה לא הוזכר בנח , הואיל והאדם דרדר את רמת המוסר בעולם עד כדי כך ש " ויאמר אלוקים לנח קץ כל בשר בא לפני כי מלאה הארץ חמס מפנהם והנני משחיתם את הארץ " . הברית שהקב"ה כורת עם נח ומשפחתו נעדרת את המילה כיבשוה , הקב"ה משמיט את המילה כבשה וכורת ברית עם כל הנפש חיה בכל בשר . לך לך אל הארץ אשר אראך  אברם בתשוקה לגלות את הקב"ה בעולם בכל נפש חיה אשר על הארץ ולהתניע סדר חסרתי חדש .

סדר חברתי חדש זה מתחיל בעזיבה של התרבות הישנה , בכניסה למקום חדש בו יש הזדמנת להתחיל מחדש , במיפוי הכוחות המניעים את יחסי שולט נשלט , ובתכנון אסטרטגי לערער את יסודות המבנה של יחסי שולט נשלט. תכנון אסטרטגי זה נעשה בירידה למצרים ועל זה במאמר הבא .    

  • הצהרת נגישות פיזיים
  • הצהרת נגישות
  • ניוזלטר החודש
    מתנסנט | חוגים