סמל המרכז הקהילתי

02-5302727
שעות מענה המזכירות 9:0-13:00 17:00-19:00">טל: 02-5302727
שעות מענה המזכירות 9:0-13:00 17:00-19:00

5302727m@gmail.com
פקס: 025376830

חידת המנהיגות /פרשת וייגש

את צמד המילים חידת המנהיגות למדתי מספרו של דר' מיכה גולדמן בספרו "סודותיו של מורה נבוכים ".

מוקד העניין שמשך את תשומת ליבי בנושא המנהיגות היה יהודה, בן רביעי ליעקב מלאה, נולד לאחר ראובן שמעון ולוי .

בד"כ הג'וניור בבתי המלוכה שעתיד לרשת את הממלכה, הוא הבן הראשון הבכור, אם לא הוא, הולכים לשני, לא השני אז השלישי . אצל יעקב לעומת זאת , לא הראשון לא השני לא השלישי דווקא הרביעי יהודה הוא זה שנועד למלכות. מה הוא סוד המנהיגות ביהודה שלא היה בשלושת אחיו הקודמים לו? ומה היה בהם שמנע מהם יכולת הנהגה שלא היה ביהודה ?

דר מיכה גולדמן בספרו סודותיו של מורה נבוכים מקדיש פרק לנושא המנהיגות כפי שהיא משתקפת בהשקפתו הפילוסופית של הרמב"ם .

בפרק זה הרמב"ם רואה את הנביא כמנהיג, כפילוסוף שחש צורך עז לצאת מן ההסגר שכפה על עצמו כפילוסוף, ולהפיץ לשאר הבריות את האמת שגילה . המעורבות החברתית של הפילוסוף הינה צורך של הנביא עצמו, והוא מממש את עצמו ותשוקותיו הפילוסופיות כמנהיג בחברה בה הוא חי . הנביא על פי הרמב"ם הוא אדם שנשלח לפעולה ציבורית על ידי האל שהוא הנביא גילה את דבר האל בעצמו . לא ארחיב על תפיסת הנביאות ע"י הרמב"ם רק אגיד כי במקביל להשקפה שהנביא נבחר ע"י האל, סובר הרמב"ם כי הנביא מגלה בעצמו את דבר האל ומממש את השליחות הציבורית כשליחות האל, רק שאת מהות שליחות הוא גילה בעצמו .

המנהיג /נביא לפי הרמב"ם מגיע למעלתו במידה ורכש שלוש שלמויות :

שלמות הכוח המדמה ( שלמות מולדת )

שלמות המידות (באמצעות מעשים)

שלמות שכלית ( באמצעות למידה) .

אם נדייק בקצרה את כוונת הרמב"ם, ראוי שמנהיג יהיה פילוסוף שמשעבד את כל תשוקותיו החומריות לעבודה על המידות, וכן אינטלקטואל שכל עינינו להכיר את האל וללמוד ממעשיו  ומה ראוי להאמין .. ובטלו מחשבותיו על עניינים בהמיים ..שתבטל מחשבתו על השררות הלא אמתיות .

הרמב"ם מדבר על דרישה מהמנהיג מחד - סילוק תשוקה פוליטית שהיא תשוקה אגוצנטרית שמטרתה שיעריצוהו פשוטי עם, סילוק התשוקה כתנאי להגיע לנבואה ,ומאידך - מימוש תשוקה פוליטית שהיא תוצאת הנבואה והיא ממוקדת באמת לבדה שעבורה מוכן המנהיג/נביא גם להתבזות ובלבד שתופץ האמת ברבים .

מיסודות אלה על מנהיגות יצאתי לבחון את ארבעת הבנים הראשונים של לאה ראובן שמעון לוי ויהודה .

ראובן  

  1. אנו מכירים אותו מסיפור הדודאים שלאה המירה אותם בלילה עם יעקב.
  2. לאחר מות רחל ראובן מוחה על יחסו של יעקב לאימו וידוע מעשהו בהקשר בלהה .
  3. ובסיפור מכירת יוסף אנו מכירים אותו בניסיון לקחת מנהיגות שכשלה ובמיוחד באמירתו ואני אנא אני בא ... היינו התרכזות בצרתו הוא כלפי יעקב היינו אגוצנטריות .
  4. ניסיון לקחת מנהיגות שכשלה בסוגיית השמירה על בנימין שגם כאן העמיד באופן תמוהה את שני בניו למיתה, באם לא יחזיר את בנימין חי ושלם ליעקב . על כך אומר האבן עזרא  את שתי בני תעניש .. וראובן היכן הוא לוקח אחריות ?  וכותב אור החיים שלא רצה ראובן לחייב עצמו בעולם העליון ולכן לא לקח אחריות על בנימין עד הסוף, בניגוד ליהודה שאומר וחטאתי לך כל הימים סיכן עצמו גם בעולם העליון .

ולמה ראובן ככל הנראה לא ראוי להיות מנהיג, לפי הלימוד ברמב"ם מסתבר שראובן רחוק מלהיות הפילוסוף שתשוקותיו הפוליטיות הם לאמת ורק לאמת, הוא דואג יותר לעצמו מאשר למונהגים שלו  כך שמעשיו גם בהקשר למידותיו לא מקנים לו את היכולת להנהיג .

שמעון ולוי  

את שמעון ולוי אנו מכירים מספור שכם כשהתורה כותבת בני יעקב בהקשר סיפור דינה ושכם בן חמור, היא ע"פ הרמב"ן מתייחסת לכל האחים שהתכוונו שכאשר תושבי שכם כואבים, הם ייקחו את דינה ויצילוה . במקום זאת שמעון ולוי שמידת השנאה והכעס בערו בהם ולא נשלטו על ידם, טבחו באנשי שכם שלא כדין ועל זה אמר יעקב עליהם ארור אפם כי עז . הם גם לא ראויים להנהיג.

יהודה

את יהודה אנו מכירים מסיפור מכירת יוסף גם יהודה כראובן רצה להציל את יוסף, אלא בעוד התנהלותו האגוצנטרית של ראובן לא משפיעה על האחים, התנהלותו המנהיגותית של יהודה כן משפיעה עליהם. מחלון התרפיסט יהודה נוקט באסטרטגיה של "הצטרפות והובלה" . יהודה מתאר להם את המעשה אשר יעשו הוא משתמש באמירות שרותמות את האחים ובעצם מצטרף אלהם ואמפאטי לתחושותיהם, כמו "מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו "..ולכו ונמכרנו לישמעאלים כי אחינו ובשרנו הוא ". הוא כולל עצמו בתוכם, שווה בן שווים , ומוביל , רותם אותם לרעיון הצלת יוסף. ראובן לעומתו אומר " אל תשפכו דם ... השליכו אותו ..ויד אל תשלחו בו .. " בזה הוא מוציא עצמו מהכלל, אינו מצטרף כשווה בן שווים ומסתבר שהוא לא רק שלא רותם את האחים להצלתו של יוסף אלא יותר מזה , אחיו מתייחסים אליו בעירבון מוגבל ומהתוצה אנו למדים שמנהיגותו עליהם חסרה והאחים אינם נשמעים להצעתו . אצל יהודה, מתארת התורה את הסכמת האחים .. וישמעו אחיו .. הסכמה שלא שמענו אחרי דבריו של ראובן .

יהודה כמנהיג לומד ולוקח אחריות – סיפור תמר בא אחרי שיהודה ככל הנראה מחליט שהוא לא  הבן הממשיך, הוא נוהג כעשיו ולוקח אישה כנענית, אחרי מות שני בניו ואלמנותה של תמר כלתו מהם ,מגיע סיפור המתאר את יהודה ותשוקותיו המיניות , בסיפור זה התורה מתארת ירידה של מנהיג בסולם המוסר , עם זאת תוצאתה :למידה , לקיחת אחריות , ושאיפה לאמת, מחלון התרפיסט יהודה מאמץ בהתנהגותו את הנחת יסוד ה NLP  שמדגישה כי אין כשלון אלא משוב להצלחה , יהודה לאחר שנכח בטעותו , אומר הוא על אותה קדשה שהיא בתחתית סולם המוסר האנושי  "צדקה מימני כי על כן לא נתתיה לשלה בני" . למידה, הבנת האמת, לקיחת אחריות על האמת גם אם זה אומר ביזוי עצמי והכרה בכישלונו, מצמיחים את יהודה ומחזקים אצלו את משאב הביטחון העצמי והאמונה בעצמו וביעודו  , אלו נקודות ההיכר של מנהיג אותם למדנו מהרמב"ם .

יהודה ממשיך במימוש תשוקותיו הפוליטיות ותוך הסרת תשוקותיו האגוצנטריות, הוא מנהיג את אחיו לשבור שבר במצרים, לוקח אחריות אישית על בנימין  ובפרשתנו מוכן לשלם מחיר אישי כבד על האמת: " ועתה ישב נא עבדך תחת הנער עבד לאדוני, והנער יעלה עם אחיו כי איך אעלה אל אבי והנער איננו איתי פן אראה ברע אשר ימצא את אבי " מוכן להיות עבד ולמלא את ייעודו כמנהיג , הכרה באחריותו ולקיחת אחריות אישית , זה סימן ההיכר של מנהיג .

שבת שלום

  • הצהרת נגישות פיזיים
  • הצהרת נגישות
  • ניוזלטר החודש
    מתנסנט | חוגים